,

Πλαστικό Χρώμα για Ταβάνια Ceiling Paint FLEETWOOD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  • Εφαρμόζεται εύκολα και δεν στάζει
  • 1 μόνο στρώση αρκεί
  • Φωτεινό λευκό που δεν κιτρινίζει
  • Συσκευασίες: 3L & 6L

Το Πλαστικό Χρώμα για Ταβάνια Ceiling Paint FLEETWOOD είναι πλαστικό εντελώς ματ χρώμα, ανώτερης ποιότητας και υψηλής ανθεκτικότητας, ιδανικό για παλιά και νέα ταβάνια. Φωτεινό λευκό που δεν κιτρινίζει. Εφαρμόζεται εύκολα και δεν στάζει. 1 μόνο στρώση αρκεί. Χαμηλής οσμής. Δεν περιέχει μόλυβδο, ασφαλές για παιδικά δωμάτια. Ταχυστέγνωτο.

Επιφάνειες εφαρμογής:
Κατάλληλο για παλιά και νέα ταβάνια από μπετό, σοβά, γύψο και άλλες κατάλληλα ασταρωμένες επιφάνειες, μη σπατουλαρισμένες.